Xuất bản thông tin

null Xây dựng nông thôn mới hướng đến tăng thu nhập cho người dân

Xây dựng nông thôn mới hướng đến tăng thu nhập cho người dân

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới (ít nhất 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% xã nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu). Phấn đấu có thêm 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, bao gồm các huyện: Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung, Tam Nông, Thanh Bình, Tân Hồng.

Người dân huyện Châu Thành tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp
để xây dựng nông thôn mới

Về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chọn huyện Tháp Mười làm điểm, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn nâng cao đến năm 2025.

Cùng với đó, tỉnh đặt chỉ tiêu nâng thu nhập người dân nông thôn tăng 1,6 lần so năm 2020 (tương đương 75,2 triệu đồng/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,4%/năm (theo chuẩn nghèo tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021), đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3% v.v..

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch đó là tuyên truyền, vận động trong Nhân dân về vai trò trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; nâng cao hiệu quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) v.v..

Nguồn: 102/KH-UBND

Nguyệt Ánh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật