Xuất bản thông tin

null Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu - Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh vào chiều ngày 29/3.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

Trong năm 2022, có 94% hộ gia đình trên toàn tỉnh được công nhận “Gia đình văn hóa”, trên 96% xã, phường, thị trấn được công nhận “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, có 929 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận các danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục.

Trong giai đoạn 2019 2021, 150 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được tặng Bằng khen.

Để Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, lan tỏa hơn nữa trong mọi tầng lớp nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp củng cố bộ máy tổ chức để thực hiện nhiệm vụ; có chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; kịp thời khen thưởng những cá nhân, tổ chức tiêu biểu thực hiện tốt phong trào; tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý cần thực hiện tốt công tác xét duyệt, nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa trong thời gian tới.

Thành Nhơn

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật