Xuất bản thông tin

null Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số

Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số

Đây là kế hoạch do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành vào ngày 29/5 với mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 90% lãnh đạo đơn vị y tế huyện và xã được bồi dưỡng về quản lý dân số và phát triển để thực hiện quản lý công tác dân số được giao; 100% viên chức làm công tác dân số tuyến huyện, tuyến xã tham gia bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số; 100% đội ngũ viên chức làm công tác dân số đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao v.v..

Ảnh minh họa

Đến năm 2030, duy trì đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác dân số các cấp và nhân viên y tế khóm, ấp thực hiện công tác dân số đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới theo quy định của Bộ Y tế; tối thiểu 90% công chức, 100% báo cáo viên tuyến tỉnh, tuyến huyện tham dự lớp bồi dưỡng dân số cơ bản cho đội ngũ công chức làm công tác dân số v.v..

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung nghiên cứu tổ chức mở đào tạo chuyên ngành về dân số và phát triển trong trường đại học, cao đẳng tại tỉnh, nhằm hạn chế chi phí cho học viên và tạo nguồn nhân lực để hoạt động công tác dân số chất lượng; tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp (3 tháng) về dân số - kế hoạch hóa gia đình cho đối tượng dân số viên; tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về dân số và phát triển.

Từng bước chuẩn hóa trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp, nhân viên y tế khóm, ấp; khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp tự học và đào tạo phù hợp với chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác với các tổ chức trong, ngoài nước để thu hút nguồn lực, kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về dân số và phát triển; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kỹ thuật, viện trợ để triển khai đào tạo, bồi dưỡng công tác dân số và phát triển v.v..

Nguồn: 195/KH-UBND

Việt Tiến

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật