Xuất bản thông tin

null Đảm bảo tiến độ chuyển đối số ngành y tế và giáo dục

Đảm bảo tiến độ chuyển đối số ngành y tế và giáo dục

Sáng ngày 01/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn nghe báo cáo về việc triển khai chuyển đối số ngành y tế và giáo dục.

Giám đốc Sở Y tế Đoàn Tấn Bửu cho biết, Đề án chuyển đổi số y tế giai đoạn 2022 - 2025, ngành y tế đề xuất 03 dự án gồm: Xây dựng hệ thống thông tin điều hành y tế thông minh ngành y tế; triển khai xây dựng mô hình bệnh viện thông minh; triển khai bệnh án điện tử cho các bệnh viện đa khoa khu vực. Tổng mức đầu tư của 03 dự án hơn 58 tỷ đồng.

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh; tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế các rủi ro, tai biến khi điều trị; giúp giảm quá tải bệnh viện; kiểm soát hoạt động của toàn hệ thống y tế hiệu quả hơn v.v.. Sở Y tế kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thẩm định, sớm trình phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ trương dự án v.v. để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn nghe báo cáo
về việc triển khai chuyển đối số ngành y tế

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại các phần mềm, khẩn trương làm đề xuất đầu tư, có kế hoạch triển khai hoàn thành trong năm; Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu cân đối nguồn vốn để bố trí kịp thời; Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu trang thiết bị, phần mềm để đáp ứng nhu cầu đề án.

Liên quan Chuyển đổi số ngành giáo dục, giai đoạn 2023 - 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo có 06 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được phê duyệt. Đến thời điểm hiện tại, các dự án sử dụng nguồn chi thường xuyên và nguồn xã hội hóa của kế hoạch thực hiện đạt so với chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai giáo dục STEM đến các cơ sở giáo dục phổ thông; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong 80% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên v.v..

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kinh phí triển khai chuyển đối số ngành giáo dục

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu Sở Giáo dục và Đạo tạo khẩn trương xem xét lại các dự án trong năm 2024, sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung vào kế hoạch trung hạn; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại báo cáo, phân tích rõ từng giai đoạn để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ dự án.

Trung Oanh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật

// ]]>