Sau 01 năm đi vào hoạt động, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tiếp nhận gần 6.000 ý kiến, tỷ lệ xử lý đúng và trước hạn đạt 99,73%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong tiếp nhận và xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân. Mời xem [Infographic] sau đây.

"/>

Xuất bản thông tin

null [Infographic] Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022: Tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả

[Infographic] Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022: Tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả

Sau 01 năm đi vào hoạt động, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tiếp nhận gần 6.000 ý kiến, tỷ lệ xử lý đúng và trước hạn đạt 99,73%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong tiếp nhận và xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân. Mời xem [Infographic] sau đây.

 

Như Ý
nhuycongthongtin@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory