Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Sáng ngày 23/02/2021, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử của các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đến nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, chia ra thành 03 đợt.

Đợt 1 (trong tháng 3), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ giám sát việc thành lập và hoạt động của Uỷ ban bầu cử cấp huyện và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử, người được giới thiệu ứng cử, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử ở địa phương. Đơn vị được kiểm tra, giám sát: huyện Châu Thành, Tam Nông, Lai Vung và thành phố Hồng Ngự.

Đợt 2 (trong tháng 4), đơn vị sẽ tập trung vào việc giám sát hoạt động của Uỷ ban bầu cử cấp huyện và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri, những người ứng cử; kiểm tra, giám sát việc vận động bầu cử; giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử, việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Đơn vị được kiểm tra, giám sát: huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Hồng Ngự, thành phố Cao Lãnh.

Đợt 3 (từ ngày 20 – 23/5) giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; việc bố trí khu vực bỏ phiếu; phân công nhiệm vụ của Tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quiyền bầu cử; việc sử dụng Thẻ cử tri; chấp hành nguyên tác phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, không bỏ phiếu hộ; việc đóng dấu “Đã đi bầu” của Tổ bầu cử vào thẻ cử tri; việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu, chứng kiến kiểm phiếu; ghi biên bản và kết quả bầu cử v.v.. Đơn vị được kiểm tra, giám sát: huyện Thanh Bình, Lấp Vò, Tân Hồng và thành phố Sa Đéc.

16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử

STT

Mốc thời gian (chậm nhất)

Công việc phải hoàn thành

1

Ngày 07/02/2021 (105 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Uỷ ban bầu cử tỉnh, thành phố

Thành lập Uỷ ban bầu cử cấp huyện, cấp xã

2

Ngày 17/02/2021 (95 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

3

Khoảng ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021 (85 - 90 ngày trước ngày bầu cử)

Địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng bầu cử quốc gia

4

Ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử)

Công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

5

Ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã

6

17 giờ ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử)

Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử

7

Ngày 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2

8

Ngày 03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Tổ bầu cử

9

Ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử)

Niêm yết danh sách cử tri

10

Ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

11

Ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử)

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

12

Ngày 13/5/2021 (10 ngày trước ngày bầu cử)

Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử

13

Ngày 22/5/2021 (trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ)

Kết thúc vận động bầu cử

14

Ngày 23/5/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

15

Ngày 02/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử)

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã

16

Ngày 12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử)

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.

 

Như Ý
nhuycongthongtin@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory