Xuất bản thông tin

null Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

12:46 05/02/2021
| | |

Sáng 05/02/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,
Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng
người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Hội nghị đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, về bầu cử đại biểu Quốc hội, theo phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khoá XV của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Đồng Tháp được phân bổ bầu 08 đại biểu Quốc hội. Trong đó, cơ cấu đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 04.

Trong cơ cấu đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại địa phương, có 03 đại biểu được cơ cấu định hướng gồm 01 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 01 đại biểu chuyên trách và 01 đại biểu thuộc cơ quan Mặt trận Tổ quốc; có 01 đại biểu theo cơ cấu hướng dẫn dự kiến giới thiệu ưu tiên thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Biểu quyết các nội dung hiệp thương

Về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến bầu 58 đại biểu (ít hơn 05 đại biểu so với nhiệm kỳ trước).

Cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến được bầu như sau: Khối cơ quan Đảng cấp tỉnh 08 đại biểu; Hội đồng nhân dân tỉnh 06 đại biểu; Uỷ ban nhân dân tỉnh 07 đại biểu; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp, xã hội tỉnh là 11 đại biểu; lực lượng vũ trang 03 đại biểu; đơn vị sự nghiệp công lập 02 đại biểu; cấp huyện, cấp xã 17 đại biểu; tôn giáo 03 đại biểu; tổ chức kinh tế 01 đại biểu.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ hoàn thành trước ngày 19/3 và lần thứ ba hoàn thành trước ngày 18/4.

Hiển thị Tới trang của 135 < >

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật