Xuất bản thông tin

null Công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Tháp đảm bảo tiến độ

Công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Tháp đảm bảo tiến độ

16:30 18/02/2021
| | |

Chiều ngày 18/02/2021, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã họp phiên đầu tiên về tình hình thực hiện công tác bầu cử.

Ông Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử tỉnh báo cáo tiến độ bầu cử

Theo Uỷ ban bầu cử tỉnh, đến nay tỉnh và cấp huyện, cấp xã đã thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ 100% và đúng theo quy định.

Uỷ ban bầu cử tỉnh đã họp lần thứ nhất cho ý kiến, thống nhất và ban hành các Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh, quy chế làm việc và thành lập các tiểu ban: Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Cơ sở vật chất; Tuyên truyền; An toàn, an ninh, trật tự; Tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử tỉnh.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 05/02/2021.

Uỷ ban bầu cử tỉnh ban hành văn bản gửi Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh Đồng Tháp.

Từ ngày 26/01 - 07/02/2021, Uỷ ban nhân dân 12 huyện, thành phố quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử, với tổng số 180 thành viên; Uỷ ban nhân dân 143 xã, phường, thị trấn quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử với tổng số 1.565 thành viên; đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Đến nay, các công việc liên quan phục vụ cho công tác bầu cử được triển khai kịp thời và đúng thời gian quy định.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá cao Uỷ ban bầu cử tỉnh và các bộ phận được phân công đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu kết luận cuộc họp

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Uỷ ban bầu cử tỉnh rà soát các văn bản để hỗ trợ, hướng dẫn cho Uỷ ban bầu cử cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ; các Tiểu ban nhanh chóng xây dựng kế hoạch hoạt động, trong đó sớm chuẩn bị công tác tuyên truyền về bầu cử, có phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử và phản bác thông tin xuyên tạc; xây dựng phương án bầu cử trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp; đảm bảo quy trình các bước về công tác nhân sự v.v..

Về phương hướng và công tác trong thời gian tới, Uỷ ban bầu cử tỉnh sẽ nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chậm nhất 70 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất là đến ngày 14/3/2021); công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Uỷ ban bầu cử tỉnh gửi tóm tắt tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất là đến ngày 19/3/2021).

Hiển thị Tới trang của 135 < >

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật