Xuất bản thông tin

null Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (01/5 -31/5)

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (01/5 -31/5)

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được phát động với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc.

Một số nội dung trong Tháng hành động như: Truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ chính sách, các quy định mới của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, các nguyên nhân, nguy cơ rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tới các doanh nghiệp, người lao động.

Bên cạnh đó, rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; làm rõ trách nhiệm quản lý về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng cá nhân, tổ chức; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động v.v..

Nguồn: 136/KH-UBND

Nguyệt Ánh
nguyetcttdongthap@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory