Xuất bản thông tin

null Tiếp tục quản lý, đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng

Tiếp tục quản lý, đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đối với các Sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện vào ngày 28/4.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu các đơn vị trực tiếp quản lý công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng phải chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp, tổ chức quản lý hiệu quả việc đảm bảo trật tự, kỷ cương trong xây dựng; tổ chức kiểm tra tiến độ, chất lượng đầu tư dự án, năng lực của các đơn vị tham gia hoạt đông xây dựng; tăng cường kiểm soát công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; có giải pháp kiểm soát, chủ động ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổ chức sơ kết 06 tháng, tổng kết kết quả thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đối với năm 2021; thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh của các đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Nguồn: 109/UBND-ĐTXD

Nguyệt Ánh
nguyetcttdongthap@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory