Xuất bản thông tin

null THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Trang chủ Câu hỏi về Đồng tháp

THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Người đứng đầu Tỉnh uỷ Đồng Tháp hiện nay là ai?

THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Lê Minh Hoan
Bí thư Tỉnh uỷ

Nguyễn Tôn Hoàng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

 

Nguyễn Văn Dương
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều