Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Hướng dẫn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

14:55 21/05/2021
| | |

Ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với 1.065 khu vực bỏ phiếu và hơn 1,3 triệu cử tri.

Lễ khai mạc bầu cử sẽ bắt đầu lúc 7 giờ. Cử tri cần đến đúng khu vực mình bỏ phiếu được ghi trên thẻ cử tri.

Trước khi bỏ phiếu bầu, cử tri đến Bàn đối chiếu danh sách cử tri và phát phiếu bầu để tra cứu danh sách và nhận phiếu bầu.

Phiếu bầu đại biểu Quốc hội có màu vàng; phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có màu hồng, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có màu xanh và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có màu trắng.

Cử tri đọc bảng danh sách tiểu sử người ứng cử được niêm yết trong khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên.

Sau khi nhận phiếu bầu, cử tri bước vào phòng kín để tiến hành bầu đại biểu mình tín nhiệm. Trong quá trình viết phiếu, cử tri cần lưu ý một số quy định sau:

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử.

- Không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử.

- Không được đánh dấu những kí tự đặc biệt trên phiếu bầu.

- Không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu.

- Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng.

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

Khi đã bầu đại biểu mình tín nhiệm, cử tri tiến đến thùng phiếu để bỏ phiếu vào thùng.

Sau khi bỏ phiếu vào thùng phiếu, cử tri đến Bàn đóng dấu “Đã bỏ phiếu”, để trình thẻ cử tri và đóng dấu “Đã bỏ phiếu”. Như vậy là quy trình bỏ phiếu đã xong.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong suốt quá trình bầu cử, cử tri cần đảm bảo thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; Sở Y tế đề nghị cử tri khai báo y tế tại https://kbyt.ytedongthap.vn trước khi đi bầu cử.

Hiển thị Tới trang của 135 < >

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật