Xuất bản thông tin

null Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế

Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế

Ngày 09/6, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao hằng năm; không giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế thống nhất xác định dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021, các nguyên nhân khách quan, chủ quan trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam bổ sung dự toán trước ngày 31/7. Định kỳ hằng tháng thông báo các nội dung vướng mắc đến Sở Y tế để chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh chấn chỉnh kịp thời. Định kỳ hằng quý, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, những hạn chế của các cơ sở khám, chữa bệnh và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định để giám định, thanh toán; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; không để xuất hiện tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng giao cho Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng; bố trí nhân lực để đảm bảo giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho người bệnh đúng quy định, không để bệnh nhân xuất viện phải chờ giải quyết thủ tục, nhất là trong những ngày nghỉ, ngày lễ; xây dựng danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế để làm cơ sở chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế còn có trách nhiệm bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc chữa bệnh đắt tiền v.v..

Nguồn: 261/UBND-THVX

Như Ý
nhuycongthongtin@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory