Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn

Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có phản ánh, kiến nghị về hồ sơ trễ hạn, quá hạn và phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức  tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan nội dung phản ánh.

Đối với các phản ánh, kiến nghị đang theo dõi kết quả xử lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng thực hiện và phản hồi đến hệ thống Tổng đài 1022.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh quy trình kiểm soát thủ tục hành chính ở Bộ phận Một cửa và các phòng, ban chuyên môn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai; thực hiện gửi thư xin lỗi trong trường hợp trễ hạn, quá hạn và thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người dân, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng tháng.

Theo Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 01 - 30/4, hệ thống Tổng đài 1022 của tỉnh đã tiếp nhận và lập 657 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, trong đó có 313 phản ánh, kiến nghị và hỏi đáp liên quan đến thủ tục hành chính. Có 33 phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính bị trễ hạn, quá hạn và phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức và 12  phản ánh, kiến nghị đang theo dõi kết quả xử lý từ cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nguồn: 25/UBND-KSTTHC

Văn Khương
khuongvan07@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory