Xuất bản thông tin

null Tham vấn ý kiến phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới

Tham vấn ý kiến phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới

Sáng 17/6, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Kết luận số 27-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X và tham vấn ý kiến dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2020 – 2025. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Qua 05 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TU, nhiều nguồn lực được ưu tiên phát triển cho khu vực biên giới; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp; an ninh biên giới được giữ vững; cặp cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) - Bontia Chak Cray (Prây-Veng) được bổ sung vào Nghị định thư vận tải giữa hai nước Việt Nam và Campuchia đã tạo thuận lợi phát triển giao thương, gắn kết mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Kết quả có 07/10 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Kết luận đề ra.

Mặc dù kinh tế - xã hội khu vực có phát triển, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, để tiếp tục phát triển khu vực này, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn mong muốn các chuyên gia, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các địa phương, sở, ngành tỉnh đóng góp cho dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2020 – 2025.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Minh góp ý dự thảo Kết luận tại điểm cầu tỉnh

Bên cạnh thống nhất với một số nội dung dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2020 – 2025, các đại biểu cho rằng, cần có tầm nhìn dài hơn cho phát triển biên giới; các chương trình, nhiệm vụ phải có tính đặc thù riêng, cũng như đề xuất cụ thể hơn nữa những nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng và tải trọng tuyến giao thông từ nội địa đến biên giới; đầu tư khu công nghiệp, chính sách đầu tư khu vực biên giới phải ưu đãi hơn nữa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu; có chính sách thu hút người dân sinh sống tại biên giới và tạo việc làm; tính toán đến an ninh nguồn nước, dự trữ nước để đảm bảo sinh hoạt và sản xuất v.v..

Về phát triển nguồn nhân lực, theo các đại biểu, phải xác định rõ nhu cầu thực tế để hỗ trợ kịp thời, phát triển các chương trình giảng dạy trực tuyến để học sinh khu vực biên giới có cơ hội tiếp cận bài giảng hay trên nền tảng internet v.v..

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cảm ơn các ý kiến góp ý

Ông Huỳnh Minh Tuấn cảm ơn các ý kiến góp ý, đánh giá của các đại biểu và đề nghị Tổ biên tập dự thảo Kết luận tiếp thu, bổ sung vào báo cáo và dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2020 – 2025.

Theo Dự thảo Kết luận, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 cho khu vực biên giới:

Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 10 - 12%/năm; giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá biên mậu qua các cửa khẩu của tỉnh tăng bình quân từ 4 - 5%/năm. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 tăng bình quân hàng năm từ 9% - 11%/năm.

Đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; phấn đấu có 19 xã đạt 100% tiêu chí nông thôn mới (huyện Hồng Ngự: 09 xã, huyện Tân Hồng: 08 xã; thành phố Hồng Ngự: 02 xã, trong đó 08/08 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới); giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực biên giới đến năm 2025 dưới 3% v.v..

Hoàn thành cơ bản hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Tháp với 02 cửa khẩu quốc tế theo quy hoạch; đầu tư nâng cấp cặp cửa khẩu Thường Phước (Đồng Tháp) - KohRoKa (Prây-veng) v.v..

Phối hợp thực hiện hoàn thành theo lộ trình xây dựng các tuyến đường tuần tra biên giới, đường ra biên giới, các công trình quốc phòng - an ninh của Trung ương và địa phương trên địa bàn.

 

Nguyệt Ánh
nguyetcttdongthap@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory