Xuất bản thông tin

null Phát biểu nhận nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa

Trang chủ Bài phát biểu lãnh đạo

Phát biểu nhận nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa

Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá X, với số phiếu đồng ý tuyệt đối (57/57 đại biểu có mặt). Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Thiện Nghĩa thể hiện quyết tâm sẽ đưa Đồng Tháp có một vị thế xứng tầm với những gì mà chúng ta đã và đang nỗ lực. Cổng Thông tin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.

Cách đây hơn 6 tháng, chúng tôi đã đưc các v Đi biu Hi đng nhân dân Tnh khóa IX thay mt cho c tri tnh nhà tín nhim bu gi chc v Ch tch và Phó Ch tch U ban nhân dân tnh Đng Tháp, nhim k 2016 - 2021 vi tt c s tin tưng và đt nhiu k vng ln lao.

 Mc dù khong thi gian không nhiu nhưng nhn thc rõ trách nhim, bn phn trưc 1,6 triu dân tnh nhà, chúng ta đã cùng nhau vưt qua nhng khó khăn, thách thc, nht là t dch bnh và đt đưc nhng kết qu ban đu khá tích cc. Các ch s v năng lc cnh tranh cp tnh (PCI), ch s hiu qu qun tr và hành chính công (PAPI) tiếp tc đưc gi vng th hng 2 cc và theo công b tun qua, ch s hài lòng v Ci cách hành chính, Đng Tháp tăng 3 bc, vươn lên đng đu khu vc đng bng sông Cu Long, xếp hng 12 cc. Quan trng hơn, tăng trưng kinh tế đã cơ bn đưc phc hi, vi mc tăng trưng GRDP ca tnh trong 6 tháng đu năm 2021 đã tăng gn gp đôi so vi cùng k năm trưc (4,44/2,27).

Bên cnh đó, dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh nhưng sản phẩm Đồng Tháp vẫn lưu thông thông suốt, với kim ngạch xuất khẩu tăng trên 27% và có mặt, tiêu thụ tốt tại các Trung tâm phân phối lớn của cả nước. Riêng trong tháng 5 vừa qua, Đồng Tháp nằm trong top 30 địa phương có giá trị xuất khẩu lớn nhất nước. Đó không ch là c đi mà là nhng bưc chy t tin ca các doanh nghip Tnh đã biến nguy thành cơ hi.

Hôm nay, ti k hp đu tiên ca Hi đng nhân dân tnh khoá X, chúng tôi tiếp tc đưc tín nhim gi chc v Ch tch, Phó Ch tch U ban nhân dân tnh và các U viên U ban thì cũng chính là c chúng ta cn nâng bưc cho hành trình mi. Đó là nỗ lực lãnh đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa chăm lo bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thiết lp môi trưng đu tư thông thoáng, thun li đ huy đng ti đa mi ngun lc cho s phát trin nhanh và bn vng ca quê hương Đt Sen hng.

Kính thưa ch to k hp và các v đi biu!

Trc tiếp điu hành công vic chính quyn, chúng tôi thu hiu rng, quyết đnh chm tr s nh hưng rt ln đến nim tin ca ngưi dân, doanh nghip và xã hi; quyết đnh thiếu tm nhìn s gây trì tr; quyết đnh đúng đn, kp thi s là đòn by kích hot xã hi tăng tc, phát trin.

Ngay trong thi đim này đây, thc hin chương trình toàn khoá, U ban nhân dân tnh đang trin khai mt cách nghiêm túc và khn trương đ tham mưu Tnh u ban hành 13 Ngh quyết, kết lun trên tt c các lĩnh vc, mang tính đnh hưng và thc tin cao. Chúng tôi xác đnh đây là nhng quyết sách quan trng, có ý nghĩa dn dt, to đng lc, đt phá cho s phát trin ca tnh nhà trong giai đon 5 năm sp ti.

Đ nhng quyết sách đi vào cuc sng, U ban nhân dân tnh cũng s trình Hi đng nhân dân xem xét thông qua 138 ni dung, trong đó có khong 100 ngh quyết, làm cơ s đ trin khai thc hin các chính sách phát trin kinh tế - xã hi đa phương.

Vi đnh hưng mang tính chiến lưc ca Tnh u, s tp trung trí tu cao ca Hi đng nhân dân, tinh thn trách nhim, thc tin, sâu sát ca thành viên U ban nhân dân tnh; chúng tôi s đ ra chương trình hành đng mà trng tâm hưng v phc v nhân dân, trên tinh thn quyết tâm cao, không có rào cn, không có gii hn đ tư duy nhim k tn ti, đ to nim tin vng chc trong nhân dân và đng hành cùng s phát trin ca doanh nghip.

Kính thưa các v đi biu!

Dch bnh Covid-19 đã xy ra hơn 01 năm và hin nay din biến phc tp, nh hưng trc tiếp đến hot đng và đi sng ca nhân dân và doanh nghip. Dch bnh chính là phép th v s đoàn kết ca h thng t tnh đến cơ s khi đi đu vi khó khăn, th thách và cách thc đt qua. Dch bnh cũng là thưc đo s chu đng ca nn kinh tế, s đoàn kết, đng lòng ca nhân dân.

Và, vi s vào cuc mnh m ca c h thng chính tr, đc bit là s đng thun cao ca nhân dân, chúng ta có quyn t tin s sm vưt qua đi dch này, đ mi ngưi chúng ta thêm vng tin tiến bưc và Đt sen hng thêm tươi sáng.

Đng Tháp đang t tin đi mi, t tư duy đến hành đng. Sc mnh đưc hi t t s đng tâm ca c h thng chính tr, s đng hành ca doanh nghip và s đng thun ca nhân dân. Chúng tôi luôn trân trng và tri ân tt c đã cùng n lc, chung sc, chung lòng cùng chính quyn vưt qua khó khăn, th thách.

c vào nhim k mi, vi khí thế mi, U ban nhân dân tnh quyết tâm trin khai thc hin tht tt 04 nhim v trng tâm, đó là xây dng nn hành chính phc v, hiu lc, hiu qu, dân ch; huy đng các ngun lc đ phát trin kinh tế nhanh và bn vng da trên ng dng khoa hc công ngh, chuyn đi s; phát trin văn hóa - xã hi gn vi con ngưi Đng Tháp nghĩa tình, năng đng, sáng to; và quyết tâm gi vng môi trưng an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi n đnh trong mi tình hung.

 Chúng tôi cũng s tp trung thc hin có hiu qu 05 đt phá chiến lưc ca Tnh, đc bit là thúc đy các d án đu tư h tng giao thông, h tng k thut đang là đim nghn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển; đồng thời, thu hút đầu tư tạo ra sự tăng trưởng kinh tế nhanh, với quyết tâm nằm trong tốp khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong giai đon 5 năm sp ti, chúng tôi xác đnh nông nghip vn là ngành kinh tế ch lc. Đng Tháp s tp trung phát trin nông nghip công ngh cao theo mô hình kinh tế tun hoàn, chú trng nông nghip thông minh, sn xut an toàn, cht lưng, truy xut ngun gc; ng dng chuyn đi s trong vic xây dng h thng d liu ngành nông nghip, ng dng công ngh s đ t đng hóa các quy trình sn xut, kinh doanh; tăng cưng công nghip chế biến, bo qun kết ni vi th trưng đng cao chui giá tr nông sn, to thêm thu nhp cho ngưi dân làm nông nghip.

Kính thưa ch to k hp và các v đi biu!

Mc dù đưc HĐND Tnh và quý c tri tín nhim, nhưng chúng tôi luôn nhn thc, chúng tôi không phi là nhng ngưi gii nht, hoàn ho nht. Do đó, chúng tôi rt mong mun tiếp tc đưc s quan tâm, lãnh đo kp thi ca Tnh y; s giám sát, phi hp, h tr thưng xuyên ca Đoàn Đi biu Quc hi Tnh, ca các v Đi biu HĐND Tnh và Nhân dân tnh nhà. Chúng tôi s luôn cu th, lng nghe đ kim chng s phù hp ca chính sách và năng lc điu hành ca b máy chính quyn nhm tiếp tc hoàn thin, phc v tt nht cho ngưi dân và doanh nghip. 

Khát vng hưng ti mt xã hi bình yên, mt cuc sng tt đp hơn cho 1,6 triu dân Đng Tháp; mt chính quyn thân thin, năng đng, sáng to, đoàn kết, k cương, dân ch s luôn là mc tiêu, là hành trình mà chúng ta cùng chung tay vun đp đ mai này, Đng Tháp s có mt v thế xng tm vi nhng gì mà chúng ta đã và đang n lc.

Xin dành trn tâm sc và hành đng đ biến “gic mơ Sen” thành hin thc, đ đáp li s k vng mà các đng chí lãnh đo tin nhim đã gi gm! Đó cũng là li cam kết ca tp th UBND Tnh, trong đó có cá nhân tôi.

Tôi xin gi li chúc tt đp nht đến toàn th quý v đi biu. Xin cm ơn và chúc sc kho tt c các đng chí và quý v đi biu.

Trân trng kính chào!

Phm Thin Nghĩa
 Ch tch UBND tnh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory

Tin nổi bật

Nút: dongthap.gov.vn:-1