Xuất bản thông tin

null Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trang chủ Bài phát biểu lãnh đạo

Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Qua một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Hội đồng nhân dân Tỉnh đã thảo luận đi đến thống nhất, thông qua các báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp.

Thay mặt Hội đồng nhân dân Tỉnh, Tôi nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết kỳ họp lần này như sau:

Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Hội đồng nhân dân Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 (Y tế, Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng tình nguyện), sự ủng hộ kịp thời của cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của nhân dân trong Tỉnh, đã tạo nên sức mạnh to lớn để Tỉnh ta vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt cả 3 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng qua theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh uỷ, đó là:

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Hội đồng nhân dân Tỉnh cũng đã bầu 20 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh là những người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Uỷ viên phụ trách Công an, Quân sự; đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đã bầu 49 thành viên của Hội thẩm Toà án nhân dân Tỉnh. Với kết quả đó, đã tạo khí thế và động lực quan trọng để chúng ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và của cả nhiệm kỳ đã đề ra.

- Trong công tác phòng, chống dịch, với tinh thần khẩn trương "Chống dịch như chống giặc" toàn Tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành đã thực hiện tốt 05 nguyên tắc "Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch" và phương châm "4 tại chỗ" là: Chi huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ". Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân đã vào cuộc một cách mạnh mẽ, trong đó, các lực lượng chức năng ở tuyến đầu và cơ sở đã không ngại khó khăn "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để sớm phát hiện và tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng nhằm để điều trị sớm, kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của người dân. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh cơ bản đã được kiểm soát tốt, quyết tâm trong thời gian sớm nhất sẽ đầy lùi dịch Covid-19 để Đồng Tháp – Đất Sen hồng sớm trở lại bình thường như mong muốn của tất cả chúng ta.

 - Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, các thành phần kinh tế gặp khó khăn do dịch Covid-19; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Tỉnh, ổn định đời sống nhân dân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khôi phục, ổn định và phát triển sản xuất sau khi kiểm soát được dịch.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, biến chủng mới, với nhiều ca mắc bệnh tăng cao từng ngày tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước và nhiều nơi trên thế giới, điều đó tiếp tục tác động tiêu cực đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội đối với Tỉnh ta, đòi hỏi các cấp, các ngành và các địa phương trong Tỉnh phải tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khoẻ cho nhân dân.

Tập trung rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế; thực hiện hiệu quả các chính sách của Hội đồng nhân dân Tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, khẩn trương hoàn thành, ban hành và tổ chức thực hiện các đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh theo kế hoạch.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác các thủ tục hành chính; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; quan tâm thúc đẩy phát triển những ngành, lĩnh vực có thế mạnh của Tỉnh.

Thực hiện điều hành ngân sách nhà nước linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm; phát huy tối đa các nguồn thu có lợi thế để bù đắp cho các khoản có khả năng hụt thu, bảo đảm thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt kế hoạch đề ra để có nguồn lực tiếp tục đầu tư cho công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm đến hết niên độ ngân sách năm 2021, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công của năm; rà soát, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn hoặc điều chỉnh chủ đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, không thực hiện, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan.

Tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhất là người nghèo, yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chăm lo phát triển văn hoá - xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần theo kế hoạch đã đề ra, gắn với phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2021 là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển".

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch, bảo đảm sức khoẻ cho nhân dân; chủ động, linh hoạt, triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2021 theo kế hoạch và đề án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh khẩn trương cụ thể hoá và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 39 nghị quyết đã được kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X thông qua, nhất là các nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ; nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thêm cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh.

Thứ ba, ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X bằng nhiều hình thức phù hợp đến cử tri. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh được thực hiện nghiêm túc.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan toả về nội dung của kỳ họp.

Thay mặt Hội đồng nhân dân Tỉnh, Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân Tỉnh nhà phát huy tinh thần đoàn kết, chịu khó, tự lực, tự cường, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để chiến đấu và chiến thắng đại dịch. Tôi tin tưởng rằng, với ý chí, quyết tâm cao và cùng với những các hành động thiết thực, chắc chắn chúng ta sẽ sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19, mọi hoạt động trong xã hội sẽ trở lại bình thường, kinh tế - xã hội của Tỉnh sẽ không ngừng phát triển và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X đã thành công tốt đẹp, thay mặt Chủ toạ kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, các vị đại biểu, khách quý đã đến dự kỳ họp.

Hội đồng nhân dân Tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, sự đóng góp tích cực của các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan giúp việc của Hội đồng nhân dân Tỉnh và Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã chuẩn bị tốt các nội dung và phục vụ chu đáo cho kỳ họp.

Cuối cùng, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Chúc quý vị đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và cử tri trong Tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Phan Văn Thắng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory

Tin nổi bật

Nút: dongthap.gov.vn:-1