Xuất bản thông tin

null Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh

Trang chủ Bài phát biểu lãnh đạo

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh

Sau gần hai ngày làm việc, Kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung Chương trình đề ra. Các nội dung trình Kỳ họp lần này được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chất lượng. Nội dung báo cáo thẩm tra, giám sát của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh được hầu hết đại biểu đánh giá cao. Trong thời gian thảo luận, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri tỉnh nhà, đầu tư nghiên cứu kỹ tài liệu, mạnh dạn hiến kế, thẳng thắn góp ý, làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng để đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung trình tại Kỳ họp này.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các báo cáo của các cơ quan theo luật định và phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và thống nhất nhận định:

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kinh tế của Tỉnh vẫn duy trì phát triển khá, một số ngành, lĩnh vực quan trọng duy trì mức tăng tưởng khởi sắc so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Công tác giáo dục, y tế, chăm lo sức khoẻ nhân dân, hỗ trợ việc làm được tập trung có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội đồng nhân dân Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng vượt bậc của các ngành, các cấp, nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch; sự ủng hộ kịp thời của cộng đồng doanh nghiệp; sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, giúp tỉnh nhà từng bước vượt qua khó khăn, bước đầu thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân".

Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết nghị, sau Kỳ họp này, tôi đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh và các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

- Thứ nhất, phát huy những kết quả và kinh nghiệm trong thời gian qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên hướng dẫn, động viên các ngành, các cấp, các lực lượng tuyến đầu trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh". Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chuẩn bị chặt chẽ các điều kiện bảo đảm chuyển sang trạng thái "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

- Thứ hai, đẩy mạnh các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, các ngành và địa phương cần tập trung rà soát, đánh giá thực chất kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu của ngành, địa phương, đơn vị mình, xác định rõ nguyên nhân của những chỉ tiêu đạt thấp, trên cơ sở đó, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

- Thứ ba, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Xây dựng các giải pháp cụ thể để khôi phục hoạt động du lịch; tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa bảo đảm an toàn cho du lịch.

- Thứ tư, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hỗ trợ tìm việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Quan tâm thực hiện kịp thời công tác chăm lo Tết Nguyên đán năm 2022 cho các gia đình chính sách, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các lực lượng tuyến đầu chống dịch…, bảo đảm tinh thần "mọi người, mọi nhà đều vui đón Tết".

- Thứ năm, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức học trực tiếp ở các cấp học đảm bảo thực hiện tốt 3 mục tiêu: Huy động 100% học sinh ra lớp; Bảo đảm chất lượng giảng dạy và học tập; Tổ chức "Năm học an toàn".

- Thứ sáu, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, khu vực biên giới để chủ động phòng ngừa dịch Covid-19. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai nạn, tệ nạn xã hội.

- Thứ bảy, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo đến cử tri về kết quả kỳ họp, đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Tỉnh đã thông qua 23 Nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội của người dân và sự phát triển của tỉnh nhà. Ngay sau Kỳ họp này, đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh đã thông qua; tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng kết quả giải quyết chưa thực sự hiệu quả. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân Tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành Tỉnh tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ những điều đã cam kết trước Hội đồng nhân dân và cử tri tỉnh nhà.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh bám sát tình hình, đồng thời liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan có liên quan giải quyết theo đúng thẩm quyền; đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng, bảo đảm Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh được thực hiện nghiêm túc và sớm đi vào cuộc sống.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan toả về nội dung của Kỳ họp; tiếp tục cổ vũ, vận động bàn con nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Chương trình hành động cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã và đang xem xét, ban hành 06 nghị quyết, 10 kết luận quan trọng trên các vấn đề, lĩnh vực. Với trách nhiệm được Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh giao, Tôi đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc cụ thể hoá, chủ trì tổ chức tốt công tác phối hợp ngành, địa phương, góp phần sớm đưa các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đi vào cuộc sống.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Tôi trân trọng cảm ơn  các vị đại biểu, khách mời đã đến tham dự Kỳ họp; cảm ơn sự quan tâm của cử tri và các cơ quan thông tấn báo chí đã quan tâm và thông tin về Kỳ họp kịp thời, đầy đủ; cảm ơn sự chuẩn bị, phối hợp của các cơ quan hữu quan góp phần làm nên thành công của Kỳ họp.

Trên tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X. Kính chúc các vị đại biểu, khách quý mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Phan Văn Thắng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory

Tin nổi bật

Nút: dongthap.gov.vn:-1