dai hoi dang dong thap dai hoi dang dong thap

Xuất bản thông tin

null Kế hoạch thực hiện Kết luận số 249-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 249-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow