dai hoi dang dong thap dai hoi dang dong thap

Xuất bản thông tin

null Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh khoá X về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh khoá X về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

dcs du thao van kien van ban huong dan nghi quyet ket luan tinh uy