dai hoi dang dong thap dai hoi dang dong thap

Xuất bản thông tin

null Bộ Chính trị nhận diện những khó khăn, thách thức của Đồng Tháp

Bộ Chính trị nhận diện những khó khăn, thách thức của Đồng Tháp

Cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đồng Tháp cần liên tục cập nhật tình hình trong nước và thế giới, xác định rõ những thời cơ, thuận lợi, thách thức, khó khăn của cả nước và thế giới tác động tới địa phương, như an ninh phi truyền thống: Biến đổi khí hậu sạt lở, dịch bệnh v.v.. Từ đó, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cần phát huy truyền thống đoàn kết để tạo sự tin tin tưởng, đồng thuận của nhân dân trước những diễn biến phức tạp của tình hình, trong đó có dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến
nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị tổ chức Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp thể hiện tầm nhìn, quyết tâm bứt phá đi lên. Theo Chủ tịch Quốc hội, tỉnh cần thể hiện mạnh mẽ những mục tiêu, nhiệm vụ đột phá, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình trong thời gian tới, trong đó cần xác định rõ mục tiêu đến năm 2025 và có tầm nhìn xa hơn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đồng Tháp cố gắng thì các địa phương khác cũng sẽ cố gắng. Mình đi lên thì người khác cũng đi lên. Mình nhanh thì người ta cũng nhanh. Chính vì vậy, muốn đi nhanh hơn thì cần giải pháp đột phá để khai thác lợi thế của địa phương. Giải pháp đột phá đó phải khả thi, phải có nguồn lực và phù hợp với tình hình của tỉnh - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, bám sát hơn nữa quan điểm chỉ đạo của Trung ương nêu trong dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để vận dụng một cách linh hoạt các giải pháp chiến lược, những định hướng lớn của Trung ương.

Người đứng đầu Quốc hội mong muốn Đồng Tháp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường để tiếp tục xây dựng và phát triển Đồng Tháp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kinh tế thế giới đang rất khó khăn, tăng trưởng âm và có nguy cơ rơi vào khủng hoảng do tác động của đại dịch Covid-19, cùng với đó là tranh chấp, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch mới. Các nước đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và các hàng rào kỹ thuật, thuế quan ngày càng khắt khe đối với hàng hoá nhập khẩu.

Mặt khác, các Hiệp định thương mại tự do mới và cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra những thách thức lớn, cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn đối với tình hình kinh tế - xã hội và tiềm ẩn những nguy cơ gây mất đoàn kết xã hội nếu không được quan tâm, giải quyết thoả đáng. Do dó, Đồng Tháp cần quan tâm có định hướng giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề này trong thời gian tới - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản thống nhất với những chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, những giải pháp trọng tâm, nhiệm vụ đột phá được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ phát huy tiềm năng lợi thế, tăng cường đoàn kết, liên kết giữa các địa phương trong vùng là hết sức quan trọng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Đồng Tháp cần xác định rõ vị trí, vai trò của mình trong vùng Tây Nam Bộ để chủ động liên kết với các địa phương không chỉ trong nội vùng mà trong cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp cần có những giải pháp, kế hoạch cụ thể tận dụng các cơ hội phát triển kinh tế từ Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia, nhất là khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà; đồng thời xây dựng quy hoạch của tỉnh giai đoạn 10 năm tới (2021 - 2030), tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng.

Yêu cầu Đồng Tháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, với thế mạnh và kinh nghiệm của mình, Đồng Tháp hoàn toàn có thể đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị và chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển các ngành hàng chủ lực theo chiều sâu và nâng cao giá trị nông sản; chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản Đồng Tháp, nhất là những mặt hàng đã được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận; phát huy những cách làm hay, triển khai hiệu quả hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, gắn với phát triển kinh tế nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị tỉnh tập trung hỗ trợ thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển, nhất là công nghiệp chế biến nông - lâm sản và chế biến thực phẩm chất lượng cao vì đây là những thế mạnh của Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, tỉnh cần phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện của tỉnh và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng gắn với sản phẩm đặc trưng; tiếp tục giữ vững, cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và duy trì môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư; phát huy hiệu quả thiết thực từ cải cách hành chính, cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cùng với đó là thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng môi trường văn hoá mang đặc trưng của Đồng Tháp và phát triển con người, chăm lo tốt an sinh xã hội, phúc lợi xã hội để nâng cao hình ảnh địa phương - đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý.

Đồng Tháp là địa phương có văn hoá đặc sắc, có nét đặc trưng riêng. Ảnh tư liệu

Về quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị với Campuchia, nhất là với các tỉnh giáp biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào hai bên biên giới giao lưu, phát triển kinh tế; kết hợp nhiệm vụ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đồng Tháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng chính trị, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng nghiêm túc và kiên trì triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và thực hiện tốt việc vận động quần chúng, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Trong thực hiện nhiệm vụ, cần lưu ý tổng kết, đánh giá việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đồng Tháp, đồng thời tìm tòi các sáng kiến, sáng tạo hơn nữa với quyết tâm cao, tạo động lực mới, góp phần thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng  - đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý.

Bộ Chính trị tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sẽ phát huy truyền thống đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, xứng đáng là quê hương có văn hoá đặc sắc của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Mời xem dự thảo Báo cáo chính trị tại đây.

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

dcs du thao van kien van ban huong dan