dai hoi dang dong thap dai hoi dang dong thap

Xuất bản thông tin

null Số 245-KL/TU: Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025

Số 245-KL/TU: Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

dcs du thao van kien van ban huong dan nghi quyet ket luan tinh uy