Xuất bản thông tin

null [Quizz] Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc


logo cong thong tin
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
WWW. DONGTHAP.GOV.VN
  • zalo
  • youtube
  • fb

Quizz: Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã có công truyền bá tư tưởng yêu nước cho các tầng lớp Nhân dân trong cả nước nói chung và Nhân dân Hòa An - Cao Lãnh nói riêng. Nhân lễ giỗ lần thứ 93, cùng tìm hiểu về cuộc đời của cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Nature

Câu 1: Cụ Nguyễn Sinh Sắc được sinh ra vào năm nào, ở đâu?


Nature

Câu 2: Người thầy đầu tiên có công dạy học và dưỡng dục cụ Nguyễn Sinh Sắc là ai?


Nature

Câu 3: Cụ Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan có tất cả bao nhiêu người con?


Nature

Câu 4: Năm Giáp Ngọ (1894), lần đầu tiên cụ Nguyễn Sinh Sắc thi đỗ học vị gì?


Nature

Câu 5: Cụ đỗ Phó bảng năm nào?


Nature

Câu 6: Làng Hòa An, Cao Lãnh là nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc gắn bó đến cuối đời. Ai là người mời Cụ về với làng Hòa An?


Nature

Câu 7: Người bạn tâm giao của cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Hòa An là ai?


Nature

Câu 8: Cụ Sắc mất vào ngày 27 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (1929) tại làng Hòa An. Một trong những người đứng ra tổ chức lễ tang cho cụ là ai?


Nature

Câu 9: Kỷ vật về Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người cất giữ tại Nhà sàn là gì?


Nature

Câu 10: Khu mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được khánh thành thời điểm nào?