Xuất bản thông tin

null [Quizz] Tìm hiểu về Đảng nhân kỷ niệm 94 năm thành lập


logo cong thong tin
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
WWW. DONGTHAP.GOV.VN
  • zalo
  • youtube
  • fb

Quizz: Tìm hiểu về Đảng nhân kỷ niệm 94 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), cùng tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp qua những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây.

Nature

Câu 1: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?


Nature

Câu 2: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?


Nature

Câu 3: Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?


Nature

Câu 4: Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?


Nature

Câu 5: Bia lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp đã được xây dựng trên địa bàn nào?


Nature

Câu 6: Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1927 – 1954), đồng chí nào được kết nạp vào An Nam Cộng sản Đảng, trở thành đảng viên cộng sản đầu tiên của tỉnh Sa Đéc?


Nature

Câu 7: Tỉnh Đồng Tháp chính thức được thành lập từ hai tỉnh Sa Đéc và Kiến Phong khi nào?


Nature

Câu 8: Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?


Nature

Câu 9: Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất đã bầu đồng chí nào làm Bí thư Tỉnh ủy?


Nature

Câu 10: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra phương châm gì?


Nature

Câu 11: Việc triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” ở Đồng Tháp gồm 04 tiêu chí đó là gì?


Nature

Câu 12: Tính đến cuối 2023 toàn tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu tổ chức cơ sở Đảng và số lượng Đảng viên?