Xuất bản thông tin

null Tăng cường triển khai thực hiện các quyết định phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường triển khai thực hiện các quyết định phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/9, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn yêu cầu một số sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai thực hiện các quyết định phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình theo Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp các sở, ngành liên quan tăng cường truyền thông, phổ biến, tổ chức hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và kiểm tra, giám sát thực hiện tại nơi làm việc và ký túc xá, hộ gia đình, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, xử lý thi hài người tử vong và phòng, chống dịch bệnh tại lễ tang.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động ban hành kèm theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Công Thương tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để người dân biết, quan tâm thực hiện.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang theo Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để người dân biết, quan tâm thực hiện; tăng cường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giám sát thực hiện nghiêm hướng dẫn này.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung hướng dẫn xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng theo Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để người dân biết, quan tâm thực hiện.

Sở Xây dựng tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư theo Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để người dân biết, quan tâm thực hiện.

Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền các hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá, hộ gia đình, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, xử lý thi hài người tử vong và phòng, chống dịch bệnh tại lễ tang; chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp Trung tâm Y tế tuyến huyện triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 nêu trên.

Nguồn: 410/UBND-THVX

Văn Khương
khuongvan07@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Có thể bạn quan tâm