Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung đoàn đại biểu quốc hội

GIỚI THIỆU CHUNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Trụ sở: số 6 Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851435

Fax: 0277.3851435

Các đại biểu Quốc hội được bầu trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương hợp thành Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội có đại biểu hoạt động chuyên trách. Đoàn đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn.

Đại biểu Quốc hội trong Đoàn có nhiệm vụ thực hiện chương trình công tác và sự phân công của Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2020 có 08 đại biểu Quốc hội, trong đó, có 01 người tái cử, 02 người thuộc cơ quan Đảng, 04 người thuộc Chính quyền, 01 người thuộc Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, 01 người thuộc Quân đội.

Danh sách đại biểu Quốc hội khoá XIV của tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm thị xã Hồng Ngự và các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Trần Văn Cường

10/11/1964

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp

2

Huỳnh Minh Tuấn

10/10/1980

Huyện Mỏ Cày, tı̉nh Bến Tre

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa hoc̣ và công nghệ tỉnh Đồng Tháp

 

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm thành phố Cao Lãnh và các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Ngô Hồng Chiều

25/7/1961

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

2

Nguyễn Thị Mai Hoa

22/4/1967

huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

3

Lê Minh Hoan

19/01/1961

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Đảng ủy quân sự

 

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm thành phố Sa Đéc và các huyện: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Phạm Văn Hòa

02/10/1962

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh ủy viên, Bı́ thư Huyện uỷ Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

2

Trần Trí Quang

10/7/1977

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao Thông Vâṇ tải tỉnh Đồng Tháp

3

Lê Vĩnh Tân

02/7/1958

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ