Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2016-2021

Ban chấp hành hội

Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2016-2021

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - HÀN QUỐC

TỈNH ĐỒNG THÁP 

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
I. Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021: 27 người
1 Nguyễn Văn Công Chủ tịch Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh
2 Nguyễn Hữu Xuân  Phó Chủ tịch Giám đốc Sở Ngoại vụ
3 Trần Văn Sơn Phó Chủ tịch Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
4 Nguyễn Băng Sơn Phó Chủ tịch Nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp
5 Lương Văn Phú UVTV Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
6 Võ Thị Thúy Hằng UVTV Phó Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế Hội Liên hiệp Phụ nữ
7 Lê Quang Trí UVTV Nguyên Phó Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp
8 Trương Ngọc Bé UVTV Phó Chủ tịch Hội làm vườn Tỉnh 
9 Nguyễn Nam Cường UVTV Nguyên Phóng viên - Biên tập viên Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Tháp
10 Huỳnh Đức Thắng Ủy viên Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh 
11 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Ủy viên Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp
12 Huỳnh Trung Phượng Ủy viên Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 Bùi Qúi Khiêm Ủy viên Chánh Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo
14 Phạm Thanh Tuấn Ủy viên Chuyên viên Hội Cựu Chiến binh Tỉnh
15 Lê Minh Hùng Ủy viên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh
16 Nguyễn Văn Kiệm Ủy viên Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
17 Phạm Thanh Bình Ủy viên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi
18 Trần Tấn Đức Ủy viên Giám đốc Công ty Lương thực Đồng Tháp
19 Nguyễn Huấn Ủy viên Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Hồng Ngự
20 Nguyễn Hữu Nghĩa Ủy viên Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh
21 Đặng Thanh Danh Ủy viên Chuyên viên phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh
22 Nguyễn Văn Cường Ủy viên Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành
23 Nguyễn Văn Hồng Ủy viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần giống cây trồng
24 Lưu Văn Tín Ủy viên Giám đốc Hợp tác xã Quýt hồng Lai Vung
25 Lê Chiến Ân Ủy viên Viên chức phòng Kinh doanh Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cao Lãnh
26 Nguyễn Văn Đời Ủy viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành
27 Nguyễn Văn Nguyên Ủy viên Phó Giám đốc Hợp tác xã Nhãn Châu Thành