Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2018-2023

Nội dung:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HỘI

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

01

Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch

Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

02

Nguyễn Thanh Danh

Phó Chủ tịch

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

03

Châu Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch

Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1

04

Trần Thị Bích Vân

Phó Chủ tịch

Nguyên Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Đồng Tháp

05

Nguyễn Tấn Cường

UVTV

Chánh Văn phòng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị

06

Nguyễn Ngọc Năm

UVTV

Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế

07

Nguyễn Anh Thoại

UVTV

Giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

08

Trang Sĩ Đức

Ủy viên

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

09

Huỳnh Kim Khuê

Ủy viên

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

10

Nguyễn Thị Nguyệt Hà

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu

11

Nguyễn Thuý Hà

Ủy viên

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

12

Nguyễn Tấn Hưng

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế

13

Nguyễn Hồng Lĩnh

Ủy viên

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 1

14

Vân Vi Mỹ

Ủy viên

Giáo viên trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu

15

Trần Minh Ngãi

Ủy viên

Nguyên Trưởng phòng Thông tin Tổng hợp -Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch & Đầu tư Tỉnh

16

Nguyễn Thị Nga

Ủy viên

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp

17

Lê Minh Thiện Phúc

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lưu Văn Lang

18

Huỳnh Thế Phiên

Ủy viên

Nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

19

Trần Thiện Tánh

Ủy viên

Giảng viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ,Trường Đại học Đồng Tháp

20

Mai Hoàng Tâm

Ủy viên

Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Sa Giang

21

Nguyễn Thị Tú Trinh

Ủy viên

Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố Sa Đéc

22

Lao Thị Tư

Ủy viên

Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, TP. Sa Đéc