Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ 2022-2027

Ban chấp hành hội

Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ 2022-2027

DANH SÁCH 
 BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TT HỌ VÀ   TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ
Nam Nữ
1 Hồ Văn Thống 1968   Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp Chủ tịch
2 Huỳnh Kim Khuê 1965   Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Phó Chủ tịch
3 Trần Thị Thanh Hiền   1977 Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp UVTV
4 Võ Chí Hữu 1980   Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh UVTV
5 Nguyễn Hoàng Minh Trí 1986   Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh  UVTV
6 Nguyễn Việt Thống 1976   Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh UVBCH
7 Nguyễn Văn Tám 1972   Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp UVBCH
8 Nguyễn Anh Thư   1974 Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Đồng Tháp UVBCH
9 Quách Trung Bình 1951   Hội trưởng Hội Tương tế Người Hoa thành phố Sa Đéc UVBCH
10 Nguyễn Trần Ngọc Chương 1979   Trưởng Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ UVBCH
11 Hồ Mạnh Cường 1983   Phó trưởng Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy UVBCH
12 Nguyễn Phước Sang 1977   Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cao Lãnh UVBCH
13 Lê Hoàng Ái Nam 1972   Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch UVBCH
14 Trần Văn Tám 1969   Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy UVBCH
15 Võ Thị Tuyết Hoa   1981 Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh UVBCH
16 Trần Văn Muôn 1972   Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an Tỉnh UVBCH
17 Nguyễn Văn Thuận 1976   Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sa Đéc UVBCH
18 Nguyễn Trương Đức Dương 1985   Trưởng Bộ môn Vật lý trị liệu, Trường Cao đẳng Y tế  UVBCH
19 Lương Thúy Kiều   1985 Chuyên viên Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh UVBCH