Thông tin liên hệ

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp      

Địa chỉ: Số 397, Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 853 691 – Fax: 02773 855 301

Email: lienhiephuunghidongthap@gmail.com