Giới thiệu về Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Tháp

Thông tin chung về Hội

Giới thiệu về Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Tháp

Hội Hữu nghị Việt - Pháp tỉnh Đồng Tháp được thành lập ngày 18 tháng 6 năm 1997 theo Quyết định số 85/QĐUB.TL của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cho phép thành lập và công nhận BCH lâm thời. BCH lâm thời có 9 thành viên do ông Nguyễn Cao Siêu làm Chủ tịch.  

Ngày 07 tháng 3 năm 2002, Ủy ban nhân dân Tỉnh có Quyết định số 62/QĐ.UB.TCCB về việc công nhận kết quả hiệp thương đề cử BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Tháp khóa II, nhiệm kỳ (2002-2007) Hội có 11 thành viên do ông Võ Phước Trường làm Chủ tịch.

Hội đã tổ chức hiệp thương và được Ủy ban nhân dân Tỉnh có Quyết định số 205/QĐ-UB-TCCB ngày 02 tháng 10 năm 2007 về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt – Pháp tỉnh Đồng Tháp khóa III, nhiệm kỳ (2007-2012) gồm 13 thành viên do bà Phan Thị Thu Hà làm Chủ tịch.

Ngày 07/12/2018, Hội tổ chức thành công Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Tháp khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành Hội khóa V với 22 thành viên, Bà Phan Thị Thu Hà – Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

           

Ngày thiết lập QHNG với Việt Nam: 12/4/1973

Ngày Quốc khánh: 14/7/1789