Asset Publisher

null Họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đơn vị huyện Cao Lãnh

Post details Tin tức

Họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đơn vị huyện Cao Lãnh

Chiều ngày 17/5/2022, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đơn vị huyện Cao Lãnh tổ chức họp thảo luận Chương trình giám sát năm 2022 của Tổ và Triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026”. Tham dự phiên họp có ông Kiều Thế Lâm, Tỉnh uỷ viên/ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Trong quý I/2022, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đơn vị huyện Cao Lãnh đã chủ động triển khai các mặt công tác với tinh thần đổi mới tích cực, gắn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình với nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND Tỉnh để giải quyết những vấn đề quan trọng của địa phương; hoạt động khảo sát, giám sát của Tổ luôn bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, những nội dung đã đề ra của Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND Tỉnh, Huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từng thành viên Tổ đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành thời gian hợp để nghiên cứu tài liệu, tham gia các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri. Trước kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia họp Tổ Đại biểu để thảo luận, đóng góp các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình tại kỳ họp. Ngoài ra, thành viên Tổ đại biểu còn tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh bằng hình thức trực tuyến nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết thúc buổi họp, thành viên của Tổ đã thống nhất Chương trình giám sát chuyên đề năm 2022 của Tổ tại huyện Cao Lãnh về công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Thuý Nhi