Asset Publisher

null Bế mạc kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Huyện

baucu Tin tức

Bế mạc kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Huyện

Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phiên làm việc buổi chiều để đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.

Chủ toạ kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND Huyện Lê Chí Thiện đã bài tỏ sự cảm kích và tri ân tất cả cử tri, đại biểu, doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, cùng chung tay, góp sức, đặc biệt đã tin tưởng, đồng lòng vì sự phục hồi và phát triển của quê hương sau đại dịch Covid-19. Với quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu thu nhập bình quân trên đầu người đạt 60 triệu đồng/người của năm 2022, hướng đến mục tiêu 79 triệu đồng/người vào năm 2025 đã được Đại hội Đảng bộ Huyện đề ra.

Chủ tịch UBND Huyện cho biết, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 03 chương trình hành động và 11 kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện cụ thể hoá thực hiện 06 nghị quyết và 10 kết luận của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Theo đó, sẽ tập trung thực hiện giới thiệu việc làm để chuyển lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp; khai thác triệt để tiềm năng kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, dựa vào nền tảng tài nguyên đất sẵn có trên địa bàn; chú ý phát triển thương mại điện tử, xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số, góp phần tăng thêm thu nhập của người dân theo góp ý trong các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Huyện.

Ông Lê Chí Thiện phát biểu tại kỳ họp

Theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp khôi phục phát triển. Tập trung giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đến cuối năm 2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch; hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc danh mục trung hạn giai đoạn 2023 - 2025 và triển khai thi công các công trình năm 2023. Tăng cường công tác y tế dự phòng, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, kịp thời thực hiện các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, nhất là dịch covid-19, bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay - chân - miệng. Tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm; tập trung tuyên truyền, tư vấn đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022, đồng thời tạo nguồn thực hiện cho những năm tiếp theo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân.

Thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong phần chất vấn, có 03 đại biểu tham gia chất vấn quan tâm về các nhóm vấn đề: Nguyên nhân, giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu số vụ thụ lý, giải quyết án theo chỉ tiêu ngành Toà án; quy mô xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ Mỹ Thọ; giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các ý kiến chất vấn của đại biểu đã được lãnh đạo UBND Huyện, các ngành chức năng giải trình làm rõ tại kỳ họp.

Lãnh đạo Huyện tặng hoa đối với các ông đã miễn nhiệm thành viên UBND Huyện

Về công tác nhân sự, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên UBND huyện Cao Lãnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Văn Định, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Ba Sao và ông Nguyễn Khắc Mỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp do chuyển công tác khác. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Trung Kiên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Lê Quốc Khanh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Huyện; ông Thái Văn Lộc, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Chí Tâm, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Lãnh đạo Huyện tặng hoa đối với các ông được bầu bổ sung thành viên UBND huyện

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước Huyện năm 2021; Nghị quyết điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 bằng nguồn ngân sách nhà nước do Huyện quản lý và phân bổ; Nghị quyết điều chỉnh danh mục Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước Huyện quản lý và phân bổ (lần 3); Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND Huyện năm 2023.

Qua một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ tư HĐND Huyện khoá XII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp bà Huỳnh Thị Hoài Thu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của UBND Huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 cũng còn một số khó khăn, hạn chế cần có giải pháp khắc phục đã được thể hiện cụ thể trong báo cáo của UBND Huyện và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND Huyện.

Trong sáu tháng cuối năm 2022, bà Huỳnh Thị Hoài Thu đề nghị UBND, thủ trưởng các ban, ngành Huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được tập trung hơn nữa cho công tác điều hành, kiểm tra, hỗ trợ cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là lãnh đạo có trọng tâm, điều hành linh hoạt, sáng tạo; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, tăng cường thực hiện liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tăng cường công tác quản lý đất công do Nhà nước quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu phát biểu bế mạc kỳ họp

Chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ đối với các dịch vụ hành chính công và tỷ lệ tổ chức, công dân ứng dụng dịch vụ hành chính công trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc trong thực thi công vụ; tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực; triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề cao trách nhiệm, tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các các nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết của HĐND Tỉnh, Huyện để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND Huyện kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân; kịp thời phản ánh với HĐND, UBND Huyện và các cơ quan liên quan; nắm sát nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện và tình hình kinh tế - xã hội để trao đổi trực tiếp với cử tri; thực hiện tốt công tác giám sát của người đại biểu nhân dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND nói riêng và chất lượng hoạt động HĐND của Huyện nói chung.

Với 04 Nghị quyết vừa được thông qua, bà Huỳnh Thị Hoài Thu đề nghị ngay sau kỳ họp này Thường trực HĐND, Uỷ ban nhân dân Huyện và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của kỳ họp; các Ban Hội đồng nhân dân Huyện và các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân cùng tổ chức thực hiện phù hợp, tích cực vận động và tham gia giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Thành Sơn