Asset Publisher

null Kỳ họp chuyên đề HĐND thị trấn Mỹ Thọ lần thứ hai

baucu Tin tức

Kỳ họp chuyên đề HĐND thị trấn Mỹ Thọ lần thứ hai

Sáng ngày 06/9/2022, Hội đồng nhân dân thị trấn Mỹ Thọ tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ hai để thảo luận, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thị trấn Mỹ Thọ. Đến dự kỳ họp có bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh uỷ viên/ Bí thư Huyện uỷ/ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện; ông Huỳnh Văn Vinh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện đơn vị thị trấn Mỹ Thọ; lãnh đạo các ban, ngành Huyện.

 

Tại kỳ họp, ông Hồ Minh Dững, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Mỹ Thọ thông qua Tờ trình của Hội đồng nhân dân thị trấn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Mỹ Thọ, khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hồ Văn Tùng và Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Mỹ Thọ, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư Đảng uỷ thị trấn Mỹ Thọ. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn thông qua Tờ trình của Ủy ban nhân dân thị trấn để Hội đồng nhân dân thị trấn bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Mỹ Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thiện Chí, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Mỹ Thọ.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu, bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, trúng cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Mỹ Thọ khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ông Trần Thiện Chí trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Mỹ Thọ, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu tín nhiệm cao./.

Thuý Nhi