Asset Publisher

null Kỳ họp chuyên đề HĐND xã tân nghĩa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

baucu Bầu cử HĐND

Kỳ họp chuyên đề HĐND xã tân nghĩa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 16/11/2022, Hội đồng nhân dân xã Tân Nghĩa tổ chức kỳ họp chuyên đề để thảo luận, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã.

Tại kỳ họp, bà Trần Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng uỷ/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tân Nghĩa đã thông qua Tờ trình của Uỷ ban nhân dân xã về việc giới thiệu ông Lê Văn Dư, Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Nghĩa ứng cử để Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Nghĩa đã bỏ phiếu biểu quyết và kết quả ông Lê Văn Dư, Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Xã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu tín nhiệm cao.

Thuý Nhi