Asset Publisher

null Đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5

baucu Tin tức

Đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5

Chiều ngày 26/12/2022, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Kiều Thế Lâm, cùng các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Huyện có buổi tiếp xúc với trên 120 cử tri 2 xã Phương Thịnh và Gáo Giồng sau kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh, Huyện lần thứ 5.

Đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 Xã được nghe báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân Tỉnh, Huyện; giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Huyện trước kỳ họp thuộc thẩm quyền UBND Tỉnh, Huyện giải quyết. Đa số cử tri đồng tình với kết quả kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân Tỉnh, Huyện; phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Huyện trong năm 2022.

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 Xã phản ánh kiến nghị đến đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Huyện cần có giải pháp nâng cao thu nhập người dân; xây dựng và nâng chất các tiêu chí Huyện nông thôn mới; liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản lúa bền vững; quy hoạch vùng trồng sen; tình hình giăng mắc điện vượt sông không an toàn; môi trường ô nhiễm từ rác thải sinh hoạt và rác thải nông nghiệp và tình trạng hiện nay các trường còn thiếu giáo viên..

Tiếp thu và ghi nhận những kiến nghị của cử tri, ông Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh và ông Lê Chí Thiện, Bí thư Huyện uỷ/ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện chia sẻ một số mô hình, cách làm sáng tạo có liên quan đến thu nhập người dân và các giải pháp để liên kết tiêu thụ nông sản bền vững….đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng thuận và tham gia cùng với địa phương trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Huyện nhà ngày càng phát triển, tập trung duy trì và nâng chất Huyện nông thôn mới và xây dựng đạt chuẩn Huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới./.

Trần Ngộ