Asset Publisher

null Ban QLDA và PTQĐ Huyện - Kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Ban QLDA và PTQĐ Huyện - Kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Ngày 23/3/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện ban hành Thông báo số 40/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.

Xem chi tiết Thông báo số 40/TB-HĐTD tại đây.