Asset Publisher

null Họp Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Cao Lãnh

Post details Tin tức

Họp Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Cao Lãnh

Ngày 25/01/2021, bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự cuộc họp còn có ông Nguyễn Hồng Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Huyện đã quán triệt Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; lịch trình về thời gian thực hiện công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bà Huỳnh Thị Hoài Thu nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cuộc bầu cử cũng là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Do đó, công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc; có sự phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác hiệp thương lần 01 đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, thời gian theo quy định; Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp rà soát chặt chẽ điều kiện, tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức để vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào cuộc bầu cử; tạo nhóm mail Ban chỉ đạo bầu cử để tạo điều kiện thuận lợi cho từng thành viên trong thực hiện nhiệm vụ; các ngành chức năng chủ động nắm tình hình, trong giải quyết đơn thư, tố cáo phải đảm bảo đúng quy trình, quy định; đối với từng thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử phải phối hợp tốt với nhau và luôn sắp xếp công việc khoa học, chặt chẽ; ngành Công an chủ động phối hợp đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thành Sơn