Asset Publisher

null Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Post details Tin tức

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Ngày 08/02/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Nguyễn Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện chủ tọa Hội nghị.

Lãnh đạo Huyện dự tại Hội nghị

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; ông Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện đến dự.

Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 03 lần. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất các đại biểu được nghe thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thảo luận về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của: Khối cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, cấp xã, thị trấn, tôn giáo, tổ chức kinh tế trên địa bàn. 

Theo đó, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 35 đại biểu, tổng số người được giới thiệu ứng cử là 66 người và được phân bổ như sau: Khối cơ quan Đảng là 11 đại biểu, Hội đồng nhân dân là 02 đại biểu, Ủy ban nhân dân là 07 đại biểu, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội 06 đại biểu, lực lượng vũ trang 02 đại biểu, đơn vị sự nghiệp 02 đại biểu, cấp xã, thị trấn 32 đại biểu, tôn giáo 01 đại biểu, tổ chức kinh tế là 03 đại biểu.

Quang cảnh Hội nghị

Theo sự phân bổ đó, tỷ lệ đại biểu có cơ cấu kết hợp gồm: Đại biểu là nữ 29 người, chiếm tỷ lệ 43,94%; đại biểu là người ngoài Đảng 07 người, chiếm tỷ lệ 10,6%; đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi là 18 người, chiếm tỷ lệ 27,27%; đại biểu Hội đồng nhân dân tái cử 21 người, đại biểu hoạt động chuyên trách 03 người.

Tại hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến thảo luận tại hội nghị. Qua thảo luận, 100% các đại biểu cơ bản thống nhất tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 35 người và số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 66 người. Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tiến hành các bước tiếp theo đúng quy trình, để cuộc bầu cử  đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị bà Nguyễn Thanh Thúy khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải phát huy được vài trò trong tổ chức giám sát, tham gia xây dựng chính quyền các cấp, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong tổ chức, triển khai trình tự các bước bầu cử theo quy định. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, giám sát xã hội để tham mưu cho cấp ủy – chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong quy trình tổ chức thực hiện, để cuộc bầu cử  đạt kết quả cao nhất.

 Thành Sơn