Asset Publisher

null Họp Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh

Post details Tin tức

Họp Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh

Ngày 22/02/2021, Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh tổ chức phiên họp để đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện và các thành viên Ủy ban bầu cử Huyện.

Quang cảnh phiên họp

Đến nay, huyện Cao Lãnh đã triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử. Uỷ ban nhân dân Huyện ban hành Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử huyện Cao Lãnh gồm 15 thành viên. Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Huyện ban hành Quyết định phân công Thành viên Uỷ ban bầu cử Huyện, trong đó 18/18 xã, thị trấn đều có thành viên phụ trách. Uỷ ban bầu cử Huyện ban hành các quyết định thành lập Tổ giúp việc và các Tiểu ban như: Tiểu ban tuyên truyền về bầu cử; Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự trong bầu cử; Tiểu ban cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử.

Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bố số người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: Số lượng: đại biểu được bầu là 35 người; số người được giới thiệu là 66 người (cơ cấu nữ 28 người), trong đó: Khối cơ quan Đảng là 11 người; Khối cơ quan Nhà nước 9 người; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội 06 người; lực lượng vũ trang 02 người; đơn vị sự nghiệp 02 người; cấp xã, thị trấn 32 người; tôn giáo 01 người; tổ chức kinh tế là 03 người.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Tại Hội nghị, sau khi nghe Thuờng trực Hội đồng nhân dân huyện trình bày yêu cầu cơ cấu, thành phần, số lượng người đứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, các thành viên đã tích cực thảo luận và thống nhất cơ cấu, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 66 người, số đại biểu được bầu là 35 đại biểu. 

Uỷ ban bầu cử huyện Cao Lãnh ban hành văn bản ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện gồm 09 đơn vị bầu cử, với số lượng đại biểu được bầu là 35 người, cụ thể: Đơn vị bầu cử số 01, gồm xã Phong Mỹ và xã Tân Nghĩa, được bầu 04 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 02, gồm xã Phương Trà và xã Ba Sao, được bầu 04 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 03, gồm xã Phương Thịnh và xã Gáo Giồng, được bầu 03 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 04, gồm xã Nhị Mỹ và xã An Bình, được bầu 04 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 05, gồm thị trấn Mỹ Thọ và xã Mỹ Thọ, được bầu 04 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 06, gồm xã Tân Hội Trung, xã Mỹ Xương và xã Mỹ Hội được bầu 04 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 07, gồm xã Bình Hàng Trung và xã Bình Hàng Tây, được bầu 04 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 08, gồm xã Mỹ Long và xã Mỹ Hiệp, được bầu 04 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 09, gồm xã Bình Thạnh, được bầu 04 đại biểu.

Đ/c Huỳnh Thị Hoài Thu phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp bà Huỳnh Thị Hoài Thu đề nghị thành viên Ủy ban bầu cử Huyện căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tập trung triển khai thực hiện đảm bảo các bước, tiến độ thực hiện theo quy định; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyên môn về bầu cử; chuẩn bị nội dung Hội nghị hiệp thương lần thứ hai; chủ động xây dựng dự toán kinh phí, tiếp nhận, chi và quyết toán đúng quy định; tăng cường thực hiện cổ động trực quan, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử để nhân dân tích cực tham gia, kết hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch hiệu quả; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời đúng luật các khiếu nại tố cáo của công dân; kiểm tra các ngành, xã, thị trấn về giờ giấc, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu cũng lưu ý các cấp cần thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, có sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt, chủ động các phương án dự phòng. Đồng thời, yêu cầu thành viên Ủy ban bầu cử Huyện cần quan tâm sát sao hơn hơn, bố trí thời gian hợp lý để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Cao Lãnh thành công tốt đẹp.

Thành Sơn