Asset Publisher

null Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Post details Báo chí với Đồng Tháp

Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Chiều 23/02/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử. Bà Nguyễn Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện chủ tọa Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn về nội dung, trình tự và thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử bao gồm các bước: Họp lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn cách ghi đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập trung tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2/2021 đến ngày 11/3/2021. Người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là 17 giờ, ngày 14/3/2021.

Phát biểu tại hội nghị bà Nguyễn Thanh Thúy nhấn mạnh: Việc hướng dẫn  giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những bước rất quan trọng trong công tác hiệp thương nhằm lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, vì vậy các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ người ứng cử cần căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, đối chiếu với cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được phân bổ để tổ chức các hội nghị bảo đảm đúng tiến độ, thời gian, thành phần.

Thành Sơn