Asset Publisher

null Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Post details Tin tức

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ngày 17/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Nguyễn Thanh Thúy, Trưởng Ban Dân vận,Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện chủ tọa Hội nghị. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh; ông Nguyễn Hồng Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện; ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện đến dự.

Lãnh đạo Huyện tham dự tại Hội nghị

Theo báo cáo về tình hình giới thiệu những người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi làm việc của những người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Thành phần, số lượng và nội dung hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đúng theo quy định. Qua hội nghị hầu hết cử tri đều thống nhất với danh sách dự kiến của Ban lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kết quả, có 63 người thuộc 43 cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến giới thiệu, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến ngày 17 giờ, ngày 14/3/2021, không có người nộp đơn tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ toạ Hội nghị

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thông qua danh sách nhân sự các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu vào danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tổng cộng 63 người. Đa số các ý kiến thống nhất với báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện. Các đại biểu đánh giá việc triển khai các khâu trong bước hai của quy trình Hiệp thương của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử bảo đảm dân chủ; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo luật định. Sau khi thảo luận, xem xét các mặt, 100% đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 63 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.

Hội nghị cũng thảo luận thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử sẽ được tiến hành từ ngày 21/3 đến ngày 14/4/2021.

Thành Sơn