Asset Publisher

null Họp Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử huyện

Post details Tin tức

Họp Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử huyện

Ngày 25/3/2021, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh tổ chức phiên họp lần thứ 4 để đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Nguyễn Hồng Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện và các thành viên Ủy ban bầu cử Huyện.

Quang cảnh phiên họp

Đến ngày 15/3/2021, Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu 18 xã, thị trấn với 124 khu vực bỏ phiếu và 180.465 cử tri; Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 9 ban với 81 thành viên; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã ban hành Quyết định thành lập 120 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn với 976 thành viên. Việc giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện đúng theo quy định đảm bảo về thành phần số lượng với 129 cuộc, có 3.357 lượt người tham dự. Kết quả hội nghị, cử tri thống nhất cao với danh sách dự kiến giới thiệu đại biểu ứng cử.

Đến 17 giờ, 00 phút ngày 14/3/2021, đã tiếp nhận hồ sơ người ứng cử: Cấp huyện, tổng số người ứng cử đã nộp hồ sơ là 63/66 người, đạt tỷ lệ 95,45%, không có hồ sơ của người tự ứng cử. Cấp xã, tổng số người ứng cử đã nộp hồ sơ là 856/859 người, đạt tỷ lệ 99,65%, không có hồ sơ của người tự ứng cử. Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã biểu quyết thống nhất về danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 63 người, trong đó: cơ cấu nữ 29 người, dưới 40 tuổi 28 người, ngoài Đảng 7 người, đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tái cử 21 người. Qua Hội nghị hiệp thương cấp xã đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 853 người ứng cử, trong đó: cơ cấu nữ 288 người, dưới 40 tuổi 321 người, ngoài Đảng 126 người, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tái cử 280 người.

Phát biểu kết luận phiên họp,  Huỳnh Thị Hoài Thu đánh giá tiến độ thực hiện công tác bầu cử được đảm bảo đúng quy định, đồng thời đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện tiếp tục thực hiện công tác bầu cử theo kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Hiệp thương lần 3, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, dự toán kinh phí, đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid 19, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa các thành viên Ủy ban bầu cử Huyện và các xã, thị trấn để kịp thời góp ý, tháo gỡ khó khăn để góp phần cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Cao Lãnh thành công tốt đẹp.

Thành Sơn