Asset Publisher

null Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội

Post details Báo chí với Đồng Tháp

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội

Ngày 5/4/2021, Hội Nông dân tỉnh kết hợp với Hội Nông dân huyện Cao Lãnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội  nghị có lãnh đạo Hội Nông dân huyện và hội viên nông dân các xã, thị trấn. Ông Hồ văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh dự và báo cáo tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu được tiếp thu các nội dung về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; một số nội dung của báo cáo chính trị, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật 23/5/2021. Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này; nắm vững và thực hiện đúng những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, để lựa chọn và bầu ra những người có đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành Ngưỡng