Asset Publisher

null Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Post details Tin tức

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ngày 16/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Nguyễn Thanh Thúy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện chủ tọa Hội nghị.

Khách dự tại Hội nghị

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh; ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện đến dự.

Theo báo cáo, đến hết ngày 9/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 63 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện; đã tổ chức 52 cuộc tại các khóm, ấp có trên 10.525 cử tri tham dự, có 315 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến của cử tri đều bày tỏ quan điểm thẳng thắn, mang tính xây dựng đối với những người ứng cử.

Quang cảnh Hội nghị

Nội dung nhận xét chủ yếu về việc thực hiện chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú; về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác và mối liên hệ với quần chúng Nhân dân của các ứng cử viên; 63/63 người ứng cử đều được cử tri bày tỏ tín nhiệm cao.  

Sau khi nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử, Hội nghị đã thông qua danh sách 02 người ứng cử có đơn xin rút và danh sách 61 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện. Qua thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thống nhất đưa vào danh sách 61 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử để cử tri bầu chọn 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thành Sơn