Asset Publisher

null Họp Ủy ban Bầu cử Huyện lần thứ 6

Post details Tin tức

Họp Ủy ban Bầu cử Huyện lần thứ 6

Ngày 23/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh tổ chức phiên họp lần thứ 6 để đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh phiên họp

Đến nay, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Huyện đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, tiến độ thời gian theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện gồm 61 ứng cử viên. Toàn huyện có 124 khu vực bỏ phiếu với 178.463 cử tri.

Việc thành lập các bộ phận phụ trách bầu cử đúng thành phần và các mốc thời gian luật định. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử Huyện cũng đã chú trọng triển khai tốt kế hoạch thông tin tuyên truyền; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và lồng ghép các hoạt động phòng, chống dịch Covid – 19; đồng thời tiếp nhận, in ấn, cấp phát tài liệu đầy đủ, kịp thời để phục vụ tốt cho công tác bầu cử.

Phát biểu kết luận cuộc họp bà Huỳnh Thị Hoài Thu đề nghị thành viên Ủy ban bầu cử Huyện tập trung triển khai thực hiện đảm bảo các bước, tiến độ theo quy định, trong đó cần đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; công tác niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri ở vị trí phù hợp; việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, kinh phí đảm bảo đúng quy định; tạo điều kiện để phục vụ cho ứng cử viên tiếp xúc với cử tri; tổ chức tập huấn chuyên môn về công tác bầu cử. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu cũng lưu ý công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử; bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, chú trọng bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, phòng chống dịch Covid – 19 trong thời gian trước, trong, sau ngày bầu cử.

 Thành Sơn