Asset Publisher

null Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Post details Tin tức

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; huyện Cao Lãnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, các phong trào thi đua chào mừng diễn ra sôi nổi tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đã hơn một tuần nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn; ngày hai buổi sáng và chiều, anh Lê Minh Châu, cán bộ Đài Truyền thanh xã An Bình đều đặn chuyển tải những nội dung liên quan về công tác bầu cử trên hệ thống Truyền thanh địa phương. Ngoài phát sóng những nội dung tuyên truyền hỏi đáp bầu cử, Ban Biên tập Đài Truyền thanh xã đã xây dựng kế hoạch, viết hàng chục tin, bài về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử ở địa phương, đặc biệt là chuyên mục phát thanh “Ý Đảng quyện lòng dân, An Bình văn minh thắm đượm nghĩa tình” phát một tuần ba buổi. Qua đó cho thấy, cấp ủy, chính quyền đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, tạo sự phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân.

Một góc tuyên truyền cổ động trực quan ở huyện Cao Lãnh

Một lãnh đạo đảng ủy xã An Bình cho rằng: “Xác định Công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu năm Đảng ủy xã đã xây dựng cụ thể, chi tiết từng nhiệm vụ, từng giai đoạn thực hiện các bước. Đặc biệt là coi trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền bề nổi qua các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, hệ thống truyền thanh và qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội. Nhờ đó, mọi chủ trương, chính sách và thông tin về cuộc bầu cử đã đến tận nhân dân”.

Nhận thức công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng và góp phần vào sự thành công cho cuộc bầu cử lần này. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh đang hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử trên mỗi địa bàn dân cư khắp các địa phương trong huyện. Không chỉ ở các tuyến đường trung tâm thị trấn huyện mà những ngày này tại các xã, nơi vùng sâu như Gáo Giồng, Phương Thịnh đi đến đâu cũng đều thấy băng rôn, cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích cổ động tuyên truyền cho cuộc bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Tiểu Ban tuyên truyền bầu cử Huyện cho biết “Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã thực sự dấy lên không khí thi đua sôi nổi. Đến nay, Huyện đã xây dựng và treo hơn 2.460 pa – nô, băng rôn, phướn, khẩu hiệu, tranh cổ động; đã tổ chức hơn 4.100 cuộc tuyên truyền miệng với hơn 133.800 lượt người tham dự; công tác tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử huyện, lồng ghép qua các cuộc họp Tổ nhân dân tự quản; Hội quán trên địa bàn và qua nhóm Zalo, Facebook. Đồng thời, huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, xe lưu động, chương trình “Chính quyền đối thoại với Nhân dân” trên sóng phát thanh, mở các chuyên mục và tăng thời lượng phát sóng nội dung tuyên truyền về bầu cử kịp thời, đúng định hướng”.

Công tác truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã góp phần lan tỏa không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo các quy định, quy trình, đúng luật đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thành Sơn