Asset Publisher

null Thị trấn Mỹ Thọ thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Post details Tin tức

Thị trấn Mỹ Thọ thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng ngày 23/4/2021, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh do đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở thị trấn Mỹ Thọ.

Quang cảnh buổi làm việc

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của thị trấn Mỹ Thọ thực hiện đúng quy định từ lấy ý kiến cử tri nơi làm việc, nơi cư trú đảm bảo thành phần, số lượng với 129 cuộc, có hơn 3.350 lượt người dự; cử tri thống nhất cao với danh sách giới thiệu đại biểu ứng cử. Thị trấn Mỹ Thọ được bầu 28 đại biểu Hội đồng nhân dân với 49 người ứng cử; Công tác tuyên truyền được tăng cường thực hiện, tổ chức treo 160 cờ phướn và 25 băng rol, danh sách cử tri được niêm yết tại 16 điểm tập trung dân cư trên địa bàn với 7  khu vực bỏ phiếu; công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự được chuẩn bị khá tốt. Thị trấn Mỹ Thọ chuẩn bị Hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên ở 5 khóm trên địa bàn; tiểu sử đại biểu và thẻ cử tri được thực hiện cơ bản đảm bảo yêu cầu, đúng với quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu đề nghị Ban bầu cử thị trấn Mỹ Thọ hoàn chỉnh tiểu sử tóm tắt của đại biểu ứng cử để niêm yết công khai; trong quá trình tổ chức tiếp xúc cử tri đảm bảo ngắn, gọn, đúng trọng tâm; chú trọng công tác tuyên truyền trực quan, lòng ghép tuyên truyền đến người dân tại các buổi sinh hoạt Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản…về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống cháy nổ, triệt xoá các loại tệ nạn xã hội…Đoàn công tác Ban chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban bầu cử Huyện cũng đã đến kiểm tra thực tế tại các điểm niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn thị trấn Mỹ Thọ.

Thúy Nhi