Asset Publisher

null Đoàn công tác kiểm tra bầu cử ở huyện Cao Lãnh

Post details Tin tức

Đoàn công tác kiểm tra bầu cử ở huyện Cao Lãnh

Ngày 27/4/2021, Đoàn công tác Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị số 7 phối hợp với Đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  do ông Lê Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam/ Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh làm trưởng Đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Cao Lãnh.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; ông Nguyễn Hồng Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Huyện; ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện tiếp và làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được huyện Cao Lãnh triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Việc giới thiệu người ứng cử đảm bảo theo đúng hướng dẫn. Công tác tuyên truyền được chú trọng theo từng thời điểm cụ thể, có trọng tâm với nhiều hình thức phong phú, đã có sự tác động lớn đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và thu hút sự quan tâm của nhân dân. Các bộ phận chuyên môn tích cực rà soát đối chiếu lập danh sách cử tri đảm bảo tiến độ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời, hạn chế những thiếu sót.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba, có 61 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, với số lượng được bầu là 35 đại biểu. Có 819 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, với số lượng đại biểu được bầu là 483 người. Toàn huyện có 124 khu vực bỏ phiếu, với 178.643 cử tri và đã niêm yết danh sách cử tri theo quy định.

Ông Lê Thành Công đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Cao Lãnh, đã hoàn thành tốt các nội dung công việc liên quan, yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn; rà soát kiểm tra, giám sát các nội dung, vấn đề liên quan việc chuẩn bị ở từng điểm bầu cử; quan tâm việc niêm yết danh sách cử tri, lý lịch trích ngang của các ứng cử viên; Tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử; Việc tổ chức tiếp xúc cử tri để ứng cử viên trình bày chương trình hành động phải bảo đảm sự công bằng, đúng luật; Tiếp tục chỉ đạo giải quyết đơn thư theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho ngày bầu cử.

Đoàn công tác đến kiểm tra tại xã Mỹ Thọ

Trước đó, Đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Mỹ Thọ. Theo báo cáo, xã Mỹ Thọ có 44 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã, số đại biểu được bầu là 26 người, có 6 khu vực bỏ phiếu với 7.354 cử tri. Đoàn ghi nhận và đánh giá cao địa phương đã làm rất tốt công tác chuẩn bị bầu cử vào ngày 23/5/2021.

Thành Sơn