Asset Publisher

null Kiểm tra công tác bầu cử

Post details Tin tức

Kiểm tra công tác bầu cử

Ngày 21/5, ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bỏ phiếu của xã Bình Hàng Tây, Mỹ Long và Mỹ Hiệp.

Đoàn kiểm tra việc niêm yết tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử được Uỷ bàn bầu cử các xã quan tâm, triển khai đồng bộ, việc trang trí tại các khu vực bỏ phiếu cơ bản hoàn thành theo đúng hướng dẫn, đã niêm yết đầy đủ danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên, sắp xếp bố trí theo sơ đồ thuận tiện cho cử tri đến thực hiện quyền của công dân.

Ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện đề nghị địa phương quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; tổ chức khai mạc trang trọng theo đúng hướng dẫn tạo khí thế sôi nổi cho ngày bầu cử, thành viên tổ bầu cử sắp xếp các vị trí làm việc phù hợp nhằm tạo thuận lợi nhất cho quá trình bầu cử tri đặc biệc hướng dẫn cử tri giản cách và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn và đúng luật.

Trần Ngộ